МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 лютого 2011 року N 144


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Сандора" (Миколаївська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Сандора" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Сандора" вих. вiд 07.02.2011 N 10-05-213, вх. вiд 09.02.2011 N 12/17658-11, вих. вiд 07.02.2011 N 10-05-214, вх. вiд 09.02.2011 N 12/17654-11, лист Управлiння федеральної служби судових приставiв м. Москви (Росiйська Федерацiя) вiд 03.09.2010 N 77/11/Н-91п/2010, звернення ТОВ "Сандора" вiд 27.01.2011 N 10-05-141 на адресу Чертанiвського вiддiлу судових приставiв Управлiння федеральної служби судових приставiв м. Москви (Росiйська Федерацiя), довiдки публiчного акцiонерного товариства "IНГ Банк Україна" вiд 02.02.2011 N 48405, публiчного акцiонерного товариства "Сiтiбанк" вiд 04.02.2011 N 110243/0401-1), наказую:

     1. Тимчасово, до 10.06.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Сандора" (57262, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Миколаївське, код згiдно з ЄДРПОУ 22430008).

     2. ТОВ "Сандора" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 13.05.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з ТОВ "Євро-Iмпорт Груп" (Росiйська Федерацiя) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння з питань зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї, туризму i курортiв Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню з питань зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї, туризму i курортiв Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї (Чичкалюк Т. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта