МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 лютого 2011 року N 145


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до приватного акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" (Донецька область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття приватним акцiонерним товариством "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення приватного акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" вих. вiд 14.01.2011 N 12/005-02, вх. вiд 20.01.2011 N 12/7690-11, вих. вiд 03.02.2011 N 12/014-02, вх. вiд 07.02.2011 N 12/16152-11, клопотання приватного акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" до Таганрогського вiддiлу судових приставiв Управлiння федеральної служби судових приставiв Ростовської областi (Росiйська Федерацiя) вiд 25.01.2011 N 12/009-02, лист Таганрогського вiддiлу судових приставiв Управлiння федеральної служби судових приставiв Ростовської областi вiд 03.02.2011 N 7956/11/76/61, довiдки публiчного акцiонерного товариства "УкрБизнесБанк" вiд 11.01.2011 N 13006/199, публiчного акцiонерного товариства "Промекономбанк" вiд 10.01.2011 N И001/13МР, вiддiлення "Донецький регiональний департамент" публiчного акцiонерного товариства "Родовiд Банк" вiд 10.01.2011 N 151.5-11-б.б/44, регiонального вiддiлення "Донбаська регiональна дирекцiя" публiчного акцiонерного товариства "ОТП банк" в м. Донецьку вiд 10.01.2011 N 100-10-2-2/51), наказую:

     1. Тимчасово, до 18.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до приватного акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" (86117, м. Макiївка, вул. Антропова, буд. 17, код згiдно з ЄДРПОУ 2972606).

     2. Приватному акцiонерному товариству "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 20.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження N 60/76/63802/12/2010 та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта