МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 130


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" (Миколаївська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" вих. вiд 04.02.2011 N 144, вх. вiд 08.02.2011 N 12/16824-11, позовна заява ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" вiд 28.12.2010 N 1009 до Миколаївського окружного адмiнiстративного суду, постанова Миколаївського окружного адмiнiстративного суду вiд 31.01.2011 у справi N 2а-8944/10/147, довiдка публiчного акцiонерного товариства "Банк Форум" вiд 04.02.2011 N 57/бек), наказую:

     1. Тимчасово, до 18.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" (54002, м. Миколаїв, вул. Громадянський узвiз, буд. 1, код згiдно з ЄДРПОУ 32655926).

     2. ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 20.04.2011 надати повний текст постанови Миколаївського окружного адмiнiстративного суду вiд 31.01.2011 у справi N 2а-8944/10/147 та поiнформувати Мiнiстерство економiки про апеляцiйне оскарження Державною податковою iнспекцiєю у Заводському районi м. Миколаєва постанови Миколаївського окружного адмiнiстративного суду вiд 31.01.2011 у справi N 2а-8944/10/147.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння з питань зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї, туризму i курортiв Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню з питань зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї, туризму i курортiв Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї (Чичкалюк Т. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта