МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 133


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Агропромислова компанiя "АТОЛ" (Iвано-Франкiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Агропромислова компанiя "АТОЛ" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Агропромислова компанiя "АТОЛ" вих. вiд 12.01.2011 N 9, вх. вiд 21.01.2011 N 12/9143-11, вих. вiд 03.02.2011 N 25, вх. вiд 08.02.2011 N 12/16945-11, рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 10.09.2010 у справi АС N 141с/2010, довiдка Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 27.09.2010 N 2944/14-6, лист Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 13.10.2010 N 3156/14-7, довiдки, вiддiлення "Iвано-Франкiвська дирекцiя публiчного акцiонерного товариства "Банк "Форум" вiд 31.01.2011 N 88/1800, вiддiлення публiчного акцiонерного товариства "ОТП Банк" в м. Iвано-Франкiвську вiд 31.01.2011 N 100-10/44, фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" м. Iвано-Франкiвську вiд 31.01.2011 N 054-005/54), наказую:

     1. Тимчасово, до 18.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Агропромислова компанiя "АТОЛ" (76019, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Достоєвського, буд. 5, код згiдно з ЄДРПОУ 34084118).

     2. ТОВ "Агропромислова компанiя "АТОЛ" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 20.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про визнання та виконання рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 10.09.2010 у справi АС N 141с/2010 на територiї Словаччини та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння з питань туризму, євроiнтеграцiї, зовнiшнiх зв'язкiв та iнвестицiй Iвано-Франкiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню з питань туризму, євроiнтеграцiї, зовнiшнiх зв'язкiв та iнвестицiй Iвано-Франкiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Семкiв В. П.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта