МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 134


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром" (Автономна Республiка Крим)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття публiчним акцiонерним товариством "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром" вих. вiд 02.02.2011 N 1/123, вх. вiд 08.02.2011 N 12/17227-11, клопотання публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром" до арбiтражного суду м. Москви (Росiйська Федерацiя) вiд 04.11.2010 N 1-6/1116 про визнання та виконання рiшення господарського суду Автономної Республiки Крим, ухвали арбiтражного суду м. Москви (Росiйська Федерацiя) вiд 24.11.2010 у справi N А40-137828/10-8-1211 i вiд 22.12.2010 у справi N А40-137828/10-8-1211, довiдки Кримського регiонального управлiння публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "ПриватБанк" вiд 31.01.2011 N 25, публiчного акцiонерного товариства "Банк Альянс" вiд 31.01.2011 N 62), наказую:

     1. Тимчасово, до 10.06.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром" (96500, м. Саки, вул. Заводська, буд. 86, код згiдно з ЄДРПОУ 04836770).

     2. Публiчному акцiонерному товариству "Науково-виробничє об'єднання "Йодобром" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 13.05.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про рiшення арбiтражного суду м. Москви (Росiйська Федерацiя) у справi N А40-137828/10-8-1211 та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiддiлу зовнiшньоекономiчної дiяльностi та євроiнтеграцiї управлiння iнвестицiйної полiтики та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiки Автономної Республiки Крим;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiддiлу зовнiшньоекономiчної дiяльностi та євроiнтеграцiї управлiння iнвестицiйної полiтики та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiки Автономної Республiки Крим (Шарапанюк А. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта