МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 лютого 2011 року N 168


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Золотий Фенiкс" (Харкiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Золотий Фенiкс" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Золотий Фенiкс" вих. вiд 28.01.2011 N 28/01-11, вх. вiд 02.02.2011 N 12/14790-11, вих. вiд 08.02.2011 N 08/02-11, вх. вiд 10.02.2011 N 12/17932-11, рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 13.12.2007 у справi АС N 92а/2007, довiдка Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 06.03.2008 N 527/14-6, рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 12.01.2008 i вiд 03.03.2008 у справi АС N 92а/2007 про внесення виправлень до рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 13.12.2007, листи ТОВ "Золотий Фенiкс" вiд 07.04.2008 N 07/04-01 i вiд 01.10.2009 N 01/10-01 до Мiнiстра юстицiї Республiки Азербайджан, листи Мiнiстерства юстицiї України вiд 07.02.2009 N 26-579-09, вiд 29.04.2009 N 26-579-09 i вiд 04.11.2010 N 26-579-09 до Мiнiстерства юстицiї Республiки Азербайджан, листи Мiнiстерства юстицiї Республiки Азербайджан вiд 12.05.2008 N 14/8-2793, вiд 29.07.2009 N 14/9-3825 i вiд 26.09.2009 N 14/9-4283, постанова судової колегiї Верховного суду Республiки Азербайджан вiд 27.01.2010 у справi N 10-1 (102)-08/09, листи Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд31.05.2010 N 1568/14-7 i вiд 17.03.2010 N 773/14-6, лист Шевченкiвського районного суду м. Києва вiд 05.07.2010 N С-3, скарга ТОВ "Золотий Фенiкс" вiд 15.03.2010 до Верховного суду Республiки Азербайджан, лист ТОВ "Золотий Фенiкс" вiд 20.07.2010 N 20/07-01 до Верховного суду Республiки Азербайджан, договiр вiд 27.12.2010 N 27/12-2010 про надання юридичних послуг на територiї Республiки Азербайджан, довiдки публiчного акцiонерного товариства "УкрСиббанк" вiд 25.01.2011 N 1823/134-9-4, публiчного акцiонерного товариства "Правекс-Банк" вiд 20.01.2011 N 3034/08-01), наказую:

     1. Тимчасово, до 24.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Золотий Фенiкс" (61099, м. Харкiв, вул. Танкопiя, буд. 37/1, офiс 36, код згiдно з ЄДРПОУ 33480284).

     2. ТОВ "Золотий Фенiкс" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 03.05.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд визнання та виконання рiшення Мiжнародного комерцiйного, арбiтражного суду при ТПП України вiд 13.12.2007 у справi АС N 92а/2007 на територiї Республiки Азербайджан та про стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Дуленко А. Л.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта