МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 лютого 2011 року N 170


Про внесення змiн до наказiв Мiнiстерства економiки України вiд 21.08.2010 N 1057 та вiд 21.08.2010 N 1059

     У зв'язку з надходженням до Мiнiстерства економiки додаткових матерiалiв щодо суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України приватного акцiонерного товариства "Науково-виробничий комплекс "Днiпроспецмаш" (код згiдно з ЄДРПОУ 32433631), до якого застосовано спецiальну санкцiю вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (лист приватного акцiонерного товариства "Науково-виробничий комплекс "Днiпроспецмаш" вих. вiд 11.02.2011 N 41/5, вх. вiд 11.02.2011 N 12/18553-11), наказую:

     1. У позицiї 7 додатка до наказу Мiнекономiки вiд 21.08.2010 N 1057 у графi "Назва резидента" слова "ЗАТ "НВК "Днiпроспецмаш" замiнити словами "Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Днiпроспецмаш".

     2. У позицiї 38 додатка до наказу Мiнекономiки вiд 21.08.2010 N 1059 у графi "Назва резидента" слова "ЗАТ "НВК "Днiпроспецмаш" замiнити словами "Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Днiпроспецмаш".

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї (Двоєносенко С. I.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта