МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 лютого 2011 року N 174


Про внесення змiн до наказiв Мiнiстерства економiки України вiд 18.08.2009 N 913 та вiд 18.08.2009 N 914

     У зв'язку з надходженням до Мiнiстерства економiки додаткових матерiалiв щодо суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України приватного акцiонерного товариства "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "Iнтеркерама" (код згiдно з ЄДРПОУ 33184723), до якого застосовано спецiальну санкцiю вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (лист приватного акцiонерного товариства "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "Iнтеркерама" вих. вiд 09.02.2011 N 04/29, вх. вiд 10.02.2011 N 12/18122-11), наказую:

     1. У позицiї 31 додатка 4 до наказу Мiнекономiки вiд 18.08.2009 N 913 у графi "Назва резидента" слова "ЗАТ "Пiдприємство з II "Iнтеркерама" замiнити словами "Приватне акцiонерне товариство "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "Iнтеркерама".

     2. У позицiї 7 додатка 1 до наказу Мiнекономiки вiд 18.08.2009 N 914 у графi "Назва резидента" слова "ЗАТ "Пiдприємство з II "Iнтеркерама" замiнити словами "Приватне акцiонерне товариство "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "Iнтеркерама".

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню i економiки Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї (Двоєносенко С. I.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта