МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 лютого 2011 року N 176


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства (Харкiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, враховуючи вжиття Харкiвським державним авiацiйним виробничим пiдприємством практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України, та на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 11.02.2011 N 1900/5/22-6016, вх. вiд 16.02.2011 N 07/19547-11 наказую:

     1 Тимчасово, до 24.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства (61023, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 134, код згiдно з ЄДРПОУ 14308894).

     2. Харкiвському державному авiацiйному виробничому пiдприємству вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 03.05.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Дуленко А. Л.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта