МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 лютого 2011 року N 126


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Егерзунд Україна" (Київська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Егерзунд Україна" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Егерзунд Україна" вих. вiд 26.01.2011 N 3, вх. вiд 27.01.2011 N 12/11861-11, вих. вiд 01.02.2011 N 1, вх. вiд 03.02.2011 N 12/14886-11, ухвали Київського окружного адмiнiстративного суду вiд 22.07.2010 у справi N 2-а-6794/10/1070, вiд 22.07.2010 у справi N 2-а-6795/10/1070 i вiд 22.07.2010 у справi N 2-а-6796/10/1070, ухвала Київського окружного адмiнiстративного суду вiд 10.11.2010 про зупинення провадження у справi N 2-а-6794/10/1070, повiстки Київського окружного адмiнiстративного суду у справах N 2-а-6795/10/1070 i N 2-а-6796/10/1070, довiдки Київської регiональної дирекцiї акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" вiд 26.01.2011 N 35-7-1-01/09/492 i вiд 01.02.2011 N 35-7-1-01/09/591), наказую:

     1. Тимчасово, до 16.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Егерзунд Україна" (08325, Київська обл., Бориспiльський район, с. Щасливе, вул. Ленiна, буд. 20-г, код згiдно з ЄДРПОУ 36230096).

     2. ТОВ "Егерзунд Україна" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 18.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про розгляд Київським окружним адмiнiстративним судом справ N 2-а-6794/10/1070, N 2-а-6795/10/1070 i N 2-а-6796/10/1070.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню зовнiшньоекономiчної полiтики Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Доценко О. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта