МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 лютого 2011 року N 127


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ВАТ "Зелений Гай" (Миколаївська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ВАТ "Зелений Гай" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ВАТ "Зелений Гай" вих. вiд 27.01.2011 N 55, вх. вiд 03.02.2011 N 12/14898-11, лист адвокатської контори "Мiкета та партнери" вiд 19.01.2011 б/н, довiдки акцiонерного товариства "УкрСиббанк" вiд 19.01.2011 N 138/05/91, фiлiї "Вiддiлення Промiнвестбанку в м. Вознесенську Миколаївської областi" вiд 19.01.2011 N 017), наказую:

     1. Тимчасово, до 25.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ВАТ "Зелений Гай" (м. Вознесенськ, Центральна Садиба, код згiдно з ЄДРПОУ 00414090).

     2. ВАТ "Зелений Гай" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 30.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про результати стягнення заборгованостi з компанiї "Exon Holding s.r.o." (Чеська Республiка) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння з питань зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї, туризму i курортiв Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню з питань зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї, туризму i курортiв Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї (Чичкалюк Т. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта