ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.04.09 N 11/6-10.19/2989-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про застосування повiдомлення про транзитне перемiщення

     До введення в дiю нормативно-правового акту Держмитслужби України, яким передбачено внесення змiн до Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 13.10.05 N 969, Держмитслужба України вважає за можливе здiйснювати митне оформлення товарiв (крiм товарiв, до яких законодавством України визначено необхiднiсть застосування заходiв гарантування доставки до митного органу призначення), що ввозяться авiацiйним транспортом у вантажних вiдправленнях на адресу зареєстрованих в Українi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та якi перевантажуються i перемiщуються мiж митними органами внутрiшнiми авiарейсами (без змiни виду транспорту на кордонi), з використанням повiдомлення про транзитне перемiщення (ПТП) згiдно з Порядком, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 13.10.05 N 969.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров