ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.08.09 N 11/3-10.15/8145-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.
Директору Департаменту митної статистики
Овдiєнко Н.Т.


     Iнформуємо, що згiдно з пунктом 1 статтi 7 Угоди мiж Урядом України i Урядом Угорської Республiки про збереження та увiчнення мiсць пам'ятi загиблих вiйськовослужбовцiв та цивiльних жертв воєн та про статус поховань (далi - Угода), яка набрала чинностi 25.09.98, обладнання, транспортнi засоби, матерiали та приладдя, що призначенi для використання робiт, зазначених в цiй Угодi, можуть ввозитися з територiї держави однiєї Сторони на територiю держави iншої Сторони.

     Згiдно з пунктом 2 цiєї статтi митне оформлення зазначених засобiв i матерiалiв здiйснюється за такими правилами:

     а) тимчасове ввезення обладнання i транспортних засобiв здiйснюється на пiдставi тимчасового митного дозволу на їх ввезення та вивезення, за умови, якщо пiсля виконання робiт, зазначених у цiй Угодi, згаданi обладнання i транспортнi засоби будуть вивезенi з країни. Згаданi обладнання i транспортнi засоби звiльняються вiд внесення митної застави за них;

     b) матерiали i обладнання, необхiднi для облаштування кладовищ та мiсць поховань, їх оздоблення та нагляду за ними, звiльняються вiд стягнення мита на ввезення, якщо до митної декларацiї на ввезення, митнiй службi надаються:

     - докладний перелiк предметiв, якi ввозяться;

     - зобов'язання, пiдписане уповноваженою особою, про те, що зазначенi предмети використовуватимуться лише для цiлей, передбачених цiєю Угодою.

     При цьому зазначаємо, що до внесення вiдповiдних змiн до Перелiку документiв, подання яких потрiбне для застосування пiльгового режиму оподаткування при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 22.06.2006 N 514, та Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.2007 N 1048, у разi здiйснення митного оформлення зазначених матерiалiв та приладдя слiд застосовувати код пiльги в обкладеннi ввiзним митом "134".

     Регiональнiй iнформацiйнiй митницi врахувати зазначену вище iнформацiю у вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексах Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

Заступник Голови Служби П.В. Пашко