ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.09.09 N 11/3-10.15/8402-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Державною митною службою України в ходi проведення звiрки податкових боргiв, визначених митними органами, виявлено ряд платникiв податкiв, якi облiковуються як боржники в податкових органах. При цьому, згiдно iнформацiї, наданої митними органами, в окремих випадках суми податкових зобов'язань є неузгодженими.

     З огляду на зазначене та роз'яснюючи положення спiльного листа Держмитслужби та Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 18.11.08 N 11/2-15/12616 повiдомляємо, що у разi надходження пiсля закiнчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання до митного органу рiшення суду про вiдкриття судового провадження у справi за позовом платника податкiв, митнi органи (за умови подання платником позову до моменту набрання суми його податкового зобов'язання статусу податкового боргу) крiм надання податковим органам вiдповiдної iнформацiї вiдкликають надiсланi їм подання щодо стягнення боргу.

     При цьому, у разi винесення судового рiшення на користь митного органу та набрання ним законної сили митнi органи повторно направляють до податкових органiв вiдповiдне подання щодо стягнення боргу.

     З метою забезпечення єдиного пiдходу при проведеннi звiрки податкових боргiв, прошу вiдкликати подання про здiйснення заходiв з погашення податкового боргу, направлених до податкових органiв з урахуванням вищевикладеного.

Перший заступник Голови Служби I.О. Пiковський