ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.10.09 N 11/1-10.09/10350-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про перемiщення окремих видiв товарiв у пунктах контролю

     Для використання в роботi та з метою єдиного трактування вимог нормативно-правових актiв, що регулюють питання перемiщення окремих видiв товарiв через пункти пропуску на митному кордонi, iнформуємо.

     Положенням про пункти пропуску через державний кордон затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.00 N 1203 визначено, що на залiзничних станцiях, в акваторiях морських i рiчкових портiв та в аеропортах (на аеродромах) згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України можуть дiяти пункти контролю.

     Згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України про створення пунктiв контролю, останнi створюються для впорядкування дiяльностi вiдповiдних пунктiв пропуску.

     У зв'язку з цим перемiщення пiдакцизних товарiв, товарiв 1-24 групи УКТЗЕД, тощо, може здiйснюватися i у пунктi контролю, який вiдноситься до цього пункту пропуску без обов'язкового включення такого пункту контролю до Перелiкiв пунктiв пропуску через якi ввозяться окремi види товарiв, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Голова Служби А.В.Макаренко