ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 18.12.2009 р. N 11/6-10.10/12305-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про набрання чинностi наказом Держмитслужби вiд 09.11.2009 N 1069

     Iнформуємо, що наказом Держмитслужби вiд 09.11.2009 N 1069, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.12.2009 за N 1183/17199, передбачено внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.09.2004 N 714. Наказ направлено митним органам для керiвництва в роботi.

     Згiдно з пунктом 4 зазначеного наказу, вiн набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     За попередньою iнформацiєю Мiнiстерства юстицiї України, згаданий наказ буде опублiковано 25.12.2009 в бюлетенi "Офiцiйний вiсник України", N 97.

     Подальший митний контроль та завершення вiдповiдних митних процедур вiдносно товарiв, митне оформлення яких розпочато до набрання чинностi наказом Держмитслужби вiд 09.11.2009 N 1069 (оформлених у митних режимах переробки, у спрощеному порядку, за перiодичними митними та тимчасовими декларацiями тощо), здiйснюється митним органом, яким такi операцiї розпочато.

     Переоформлення листiв про погодження, якi оформленi вiдповiдно до положень чинної редакцiї наказу Держмитслужби вiд 30.09.2004 N 714 в частинi, що не суперечить наказу вiд 09.11.2009 N 1069, не потрiбно.

Заступник Голови Служби О. О. Федоров