ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.12.2009 р. N 11/3-10.15/12194-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про надання роз'яснень

     З метою виконання пункту 2 наказу Держмитслужби вiд 30.11.2009 N 1151 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335", з 01.01.2010 до внесення вiдповiдних змiн до пункту 3.3 Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - Порядок), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.01.2005 N 1 при формуваннi номеру роздрукованої електронної форми унiфiкованої митної квитанцiї запроваджується наступний порядок:

     У полi "Серiя" зазначаються першi п'ять цифр коду пiдроздiлу митного оформлення вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, шоста - лiтера - позначення року митного оформлення за такою таблицею:

Рiк Символ Рiк Символ Рiк Символ
2008 А 2017 Л 2026 Х
2009 Б 2018 М 2027 Ц
2010 В 2019 Н 2028 Ч
2011 Г 2020 П 2029 Ш
2012 Д 2021 Р 2030 Щ
2013 Е 2022 С 2031 Ю
2014 Ж 2023 Т 2032 Я
2015 И 2024 У    
2116 К 2025 Ф    

     Поле "Номер" складається iз семи символiв, з яких:

     першi два - останнi двi цифри дев'ятизначного коду пiдроздiлу митного оформлення згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335;

     третiй - сьомий символи - реєстрацiйний номер за журналом реєстрацiї УМК, починаючи з одиницi.

     Наприклад, нумерацiя першої роздрукованої електронної форми УМК, оформленої у секторi митного оформлення N 2 митного поста "Красна Талiвка" Луганської митницi в 2010 роцi, буде такою: Серiя 70214В Номер 0200001.

     Заповнення iнших граф роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється вiдповiдно до Порядку.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський