ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.01.10 N 11/6-10.17/160-ЕП

 

Керiвникам регiональних митниць,
митниць


Про супроводження товарiв

     З метою забезпечення виконання митними органами функцiї з супроводження вантажiв, яка передбачена Митним кодексом України, до затвердження кошторису на 2010 рiк та видiлення вiдповiдних коштiв, Держмитслужба вважає за можливе здiйснювати супроводження з використанням власних (перевiзника) транспортних ресурсiв у разi звернень з власної iнiцiативи перевiзникiв вантажiв, якими було обрано такий спосiб гарантування доставки вантажiв, як митне супроводження, з вiдповiдним зменшенням розмiру плати на вiдповiдну транспортну складову розрахунку.

     В цiлях запобiгання простою вантажiв Держмитслужба пропонує рекомендувати перевiзникам розглядати питання застосування iнших заходiв гарантування доставки товарiв.

     При цьому звертаємо увагу, що у випадках, коли супроводження вантажу є обов'язковим або єдиним визначеним законодавством способом гарантування доставки, його здiйснення забезпечується автотранспортом митного органу у встановленому порядку.

     Пiсля затвердження кошторису та забезпечення митних органiв коштами у необхiдних обсягах супроводження товарiв буде здiйснюватись в загальному порядку iз використанням службового автотранспорту митниць.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров