ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.01.10 N 11/3-10.10/334-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо здiйснення митного оформлення iмпортних товарiв у тарi i пакувальних матерiалах

     Повiдомляємо, що дiю наказу Мiнiстерства економiки України, Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України вiд 30.07.09 N 789/414/709 "Про затвердження Порядку здiйснення митного оформлення iмпортних товарiв у тарi i пакувальних матерiалах" зупинено постановою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 23.12.09 у справi N 2а-14240/09/2670.

     З урахуванням додаткових роз'яснень Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, наданих територiальним органам та спецiальним пiдроздiлам Мiнприроди листом вiд 15.01.10 N 406/19/10-10, та до набрання зазначеною постановою законної сили, митне оформлення iмпортних товарiв у тарi i пакувальних матерiалах здiйснювати вiдповiдно до вимог вищезазначеного Порядку.

     Держмитслужба зупиняє дiю листа вiд 15.01.10 N 11/3-10.10/266-ЕП та вiдновлює дiю листа 21.08.09 N 11/1-10.10/8065-ЕП.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський