ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.03.10 N 11/3-10.15/1998-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку з набранням чинностi наказом Держмитслужби вiд 02.11.09 N 1050 "Про вдосконалення порядку пiдготовки митними органами податкових повiдомлень платникам податкiв та дiй митних органiв при несвоєчасному погашеннi платниками податкiв податкових зобов'язань" роз'яснюємо наступне.

     Положення пункту 2.17 Порядку дiй митних органiв при несвоєчасному погашеннi платниками податкових зобов'язань та пункти 5.3-5.5 Порядку пiдготовки та направлення митними органами податкових повiдомлень платникам податкiв, установлення й експлуатацiї дощок податкових повiдомлень, затверджених наказом Держмитслужби вiд 11.05.06 N 370, застосовувати з урахуванням позицiї, викладеної в спiльному листi Держмитслужби та Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 18.11.09 N 11/2-15/12616 та N 17066/5/24-0116.

     Зокрема, звернути увагу не те, що сума податкового боргу, навiть у разi її оскарження до судових органiв (оскарження податкових повiдомлень), не трансформується в неузгоджене податкове зобов'язання. При цьому, положення пiдпункту 5.2.4 пункту 5.2 статтi 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" вiд 21.12.2000 N 2181-III стосуються виключно податкових зобов'язань, якi ще не визнанi податковим боргом.

Т.в.о. Голови Служби I.О. Пiковський