ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.03.10 N 11/3-10.15/2163-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.
Директору Департаменту митної статистики
Овдiєнко Н.Т.


     Iнформуємо, що Верховною Радою України прийнято Закон України вiд 20.01.10 N 1814-VI "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державної пiдтримки лiтакобудiвної промисловостi в Українi" (далi - Закон) (опублiковано в газетах "Голос України" N 24 вiд 11.02.10, "Урядовий кур'єр" N 30 вiд 17.02.10 та в Офiцiйному вiснику України N 9 вiд 19.02.10).

     Згаданим вище Законом статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" доповнено пунктом "р", а статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" пунктом 11.34, згiдно з якими до 01.01.16 митне оформлення товарiв, якi ввозяться у митному режимi iмпорту (реiмпорту) суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", за вказаними у пунктi "р" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" кодами згiдно УКТЗЕД повинно здiйснюватись зi звiльненням вiд сплати ввiзного мита та ПДВ.

     У зв'язку з цим, до внесення вiдповiдних змiн до Перелiку документiв, подання яких потрiбне для застосування пiльгового режиму оподаткування при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 22.06.2006 N 514, та класифiкаторiв пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом та податком на додану вартiсть, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 12.12.2007 N 1048, у разi здiйснення митного оформлення товарiв вiдповiдно до згаданих вище пунктiв статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" й статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" слiд застосовувати код пiльги в обкладеннi ввiзним митом та податком на додану вартiсть "136".

     Регiональнiй iнформацiйнiй митницi врахувати зазначену вище iнформацiю у вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексах Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

Т.в.о. Голови Служби I.О.Пiковський