ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 12 березня 2009 року N 220


Про затвердження специфiкацiй форматiв електронних повiдомлень

     З метою вдосконалення механiзму проведення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв i для забезпечення унiфiкацiї форматiв даних електронних копiй вантажних митних декларацiй наказую:

     1. Затвердити Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" на рiвнi суб'єкт - митний орган, Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" для електронного декларування на рiвнi суб'єкт - митний орган i Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" на рiвнi митний орган - Регiональна iнформацiйна митниця (далi - специфiкацiї форматiв), що додаються.

     2. Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi Копосову С. А. забезпечити:

     2.1. Розмiщення до 02.04.2009:

     на WEB-серверi Держмитслужби України (роздiл "Iнформацiйнi ресурси") - специфiкацiй форматiв;

     на WEB-серверi Держмитслужби України в мережi Internet (роздiл "ЄАIС") - Специфiкацiї форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" на рiвнi суб'єкт - митний орган та Специфiкацiї форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" для електронного декларування на рiвнi суб'єкт - митний орган.

     2.2. Актуалiзацiю специфiкацiй форматiв у разi внесення змiн до нормативно-правових актiв Держмитслужби України, що стосуються порядку проведення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, з набранням чинностi цими актами, якщо iнше не регламентовано ними.

     2.3. Iнформування митних органiв, державних i комерцiйних пiдприємств, що здiйснюють розроблення спецiалiзованого програмного забезпечення для потреб суб'єктiв господарювання, у строк, що не перевищує однiєї доби пiсля актуалiзацiї специфiкацiй форматiв, про змiни, унесенi до них.

     2.4. Незалежнiсть автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" вiд форматiв електронних повiдомлень, розроблених комерцiйними пiдприємствами.

     3. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 28.12.2007 N 1108.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби А. В. Макаренко