ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ

16.11.2010 N 26/3/26.22/6554-ЕП

 

Директору Департаменту органiзацiї митного контролю Держмитслужби України
Директору Департаменту аналiтичної роботи та iнформацiйного монiторингу Держмитслужби України
Керiвникам регiональних митниць, митниць


Про направлення копiї наказу митницi

     На виконання вимог п.6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736, направляємо Вам в електронному виглядi копiї наказу Житомирської митницi стосовно внесення пiдприємств до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Держмитслужби України.

     Додаток: електронна копiя наказу Житомирської митницi на вiд 16.11. 2010 N 692.

Заступник начальника Житомирської митницi А.А. Кондратюк