ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА МИТНИЦЯ

16.11.2010 N 19/10-6962-ЕП

 

Департамент органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв Держмитслужби України
Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту Держмитслужби України
Керiвникам регiональних митниць, митниць


Про направлення копiї наказу митницi

     На виконання абзацу 7 пункту 6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736, надсилаємо в електронному виглядi копiю наказу Полтавської митницi вiд 16.11.10 N 646 стосовно внесення пiдприємства до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Держмитслужби України.

     Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. начальника митницi I.В. Леончiков