ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

17.11.10 N 2-19/19-10356-ЕП

 

Директору Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв Держмитслужби України
Директору Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту Держмитслужби України
Керiвникам регiональних митниць, митниць


Про направлення копiї наказу митницi

     На виконання вимог абзацу сьомого пункту 6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736, надсилаємо Вам електронну копiю наказу Луганської митницi вiд 16.11.10 N 983 "Про внесення ТОВ "Метали i полiмери"до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення" (додається).

     Додаток: на 2 (двох) аркушах.

З повагою,
перший заступник начальника митницi
В.Ф. Iсаєнко