ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ

вiд 29.11.2010 р. N 26/3/26.22/6853-ЕП

 

Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв Держмитслужби України
Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту Держмитслужби України
Керiвникам регiональних митниць, митниць


Про направлення копiї наказу митницi

     На виконання пункту 15 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватись спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, надсилаємо в електронному виглядi копiю наказу Житомирської митницi вiд 29.11.2010 N 716 "Про втрату чинностi наказу Житомирської митницi вiд 30.11.2009 N 477".

     Додаток: електронна копiя наказу Житомирської митницi вiд 29.11.2010 N 716.

Заступник начальника Житомирської митницi А. А. Кондратюк