ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

07.12.2010 N 23/4163-ЕП

 

Департамент органiзацiї митного контролю, Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту, регiональнi митницi, митницi


     На виконання абзацу 7 пункту 6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31 серпня 2009 року за N 814/16830), надсилаємо електронну копiю наказу Чернiгiвської митницi вiд 07.12.2010 N 703 "Про внесення пiдприємства-резидента до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України".

     Додаток: електронна копiя наказу Чернiгiвської митницi вiд 07.12.2010 N 703.

Перший заступник начальника митницi В.Г.Вечер