ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

22.11.10 N 1/4-6.43/4632-ЕП

 

Начальникам митних органiв,
Начальникам служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi - головним бухгалтерам


     Наступним iнформуємо, що згiдно наказу Держмитслужби України вiд 13.07.10 N 750 "Про оптимiзацiю структури митних органiв, розташованих на територiї Закарпатської областi" Ужгородська митниця припинила свою дiяльнiсть шляхом приєднання до Чопської митницi.

     Надаємо банкiвськi реквiзити депозитного рахунку Чопської митницi, вiдкритого в Головному управлiннi Державного казначейства України у м.Києвi, призначеного для зарахування коштiв, що надходять вiд фiзичних осiб:

     код ЕДРПОУ 01861253,
     МФО банку 820019,
     рахунок N 37349130500026.

З повагою,
Заступник начальника митницi
В.А.Iващенко
Начальник служби - головний бухгалтер Н.I.Мондич