ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СУМСЬКА МИТНИЦЯ

02.12.2010 N 17/6988-ЕП

 

Департамент органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв Держмитслужби
Департамент аналiтичної роботи управлiння ризиками та аудиту Держмитслужби
Регiональнi митницi, митницi


Про призупинення дiї наказу

     На виконання пункту 11 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736 та у зв'язку з складанням протоколiв про порушення митних правил вiд 01.12.2010 N 0600/80500/10 за статтею 340 Митного кодексу України та вiд 01.12.2010 N 0601/80500/10 за статтею 355 Митного кодексу України повiдомляємо Вас про призупинення дiї наказу Сумської митницi вiд 28.01.2010 N 24 про включення Приватного акцiонерного товариства "Технологiя" код ЄДРПОУ 14022407 до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України.

     Додаток: електронна копiя наказу Сумської митницi вiд 02.12.2010 N 874

Т.в.о. начальника митницi С.А. Лабуз