ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ

23.12.10 N 10/16-16/7006-ЕП

 

Державна митна служба України Директору Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв
Директору Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
Керiвникам регiональних митниць, митниць


Про направлення електронної копiї наказу

     На виконання пункту 12 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736, у зв'язку iз скасуванням згiдно з наказом Мiнекономiки вiд 15.12.10 N 1573, доведеним до митних органiв листом Держмитслужби України вiд 17.12.10 N 11/11-10.35/16352-ЕП, спецiальної санкцiї - режиму iндивiдуального лiцензування до вiдкритого акцiонерного товариства "Укрелектроапарат" (код ЄДРПОУ 00213440, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120) надсилаємо електронну копiю наказу Хмельницької митницi вiд 22.12.10 N 1083 "Про вiдновлення дiї наказу про внесення пiдприємства до "бiлого" списку Реєстру.

     Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. першого заступника начальника Хмельницької митницi О.О. Лазунiн