ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КIРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ

вiд 23.12.2010 р. N 17/01-20/6111-ЕП

 

Директору Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв ДМС України
Сербайлу А. I.
Начальнику Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
Лисому В. М.
Начальникам регiональних митниць, митниць


Про призупинення дiї наказу

     На виконання пункту 11 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, та у зв'язку з складанням протоколу про порушення митних правил вiд 22.12.2010 N 60/90100/10 за статтею 330 Митного кодексу України повiдомляємо Вас про призупинення дiї наказу Кiровоградської митницi вiд 25.11.2009 N 718 "Про внесення пiдприємства-резидента до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України".

     Додаток: електронна копiя наказу Кiровоградської митницi вiд 23.12.2010 N 660.

В. о. начальника Кiровоградської митницi Д. О. Завтур