ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МИТНИЦЯ

09.12.2010 N 14/14-6259-ЕП

 

Начальнику Управлiння контролю за перемiщенням товарiв Державної митної служби України
Луговцю В.А
Начальнику регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.
Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту

     На виконання листа Держмитслужби України вiд 07.12.10 N 13/1-3004-ЕП, щодо пропозицiї, якi були розробленi Комiсiєю N 5, створеною у вiдповiдностi до наказу Держмитслужби вiд 22.10.2010 N 1269 "Про вивчення стану здiйснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених Президентом України та керiвництвом Державної митної служби України", у зв'язку з перерозподiлом штатної чисельностi пiдроздiлiв митного оформлення, та на виконання вимог п. 1.2 наказу Держмитслужби вiд 21.11.05 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", з метою актуалiзацiї iнформацiї наявної в ЄАIС Державної митної служби України, прошу внести змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, що знаходяться в зонi дiяльностi Севастопольської митницi, а саме:

     - виключити з Перелiку мiсць прибуття автотранспорту iнформацiю про мiсце прибуття автотранспорту ЗМК ВАТ "Пiвденрефтрансфлот" пункту пропуску "Севастопольський морський рибний порт" за адресою м. Севастополь, Захiдний берег Камишової бухти, 7-а (причал N 237 Севастопольського морського рибного порту);

     - включити запис до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту Севастопольської митницi про нове мiсце прибуття вiдповiдно додатку.

     Додаток: файл D01_6259.xls

В.о. начальника Севастопольської митницi В.П.Семенов

 

Додаток

Подання про внесення змiн до даних Перелiку мiсць прибуття автотранспорту

Митниця Назва мiсця прибуття Адреса мiсця прибуття Власник територiї (повнi реквiзити) Специфiка мiсця прибуття (назва, номер документа) Заходи забезпечення режиму в мiсцi прибуття Наявнiсть у мiсцi прибуття пiдроздiлу митного оформлення Загальна площа мiсця прибуття Облаштування мiсця прибуття Час роботи мiсця прибуття (цiлодобово або визначенi години роботи) Примiтки
Територiя або її частина пункту пропуску через державний кордон України Територiя морського або рiчкового порту, аеропорту, залiзничної станцiї Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермiнал Склад тимчасового зберiгання вiдкритого або закритого типу Митний лiцензiйний склад Огородження територiї Цiлодобова охорона Облаштованi робочi мiсця посадових особ митницi Зв'язок з ЄАIС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
123000000 Севастопольська ВМО N 2 м. Севастополь, Захiдний берег Камишової бухти, 7-а 463869, ВАТ "Пiвденрефтрансфлот", м.Севастополь, вул. Рибакiв, 5 нi нi нi нi нi в наявностi в наявностi в наявностi 1500 кв.м. в наявностi в наявностi 09:00-20:00  
Фото свадебный стилист в Москве looking-good.ru.