ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Чернiгiв

20.04.2011 N 260


Про виключення пiдприємства-резидента iз Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України

     На виконання пункту 15 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31 серпня 2009 року за N 814/16830, у зв'язку iз змiною найменування пiдприємства та його органiзацiйно-правової форми наказую:

     1. Виключити iз "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далi - Реєстру), пiдприємство:

N з/п Назва пiдприємства Код ЄДРПОУ Юридична адреса
1 Акцiонерне товариство Тютюнова компанiя "В.А.Т.-Прилуки" 14333202 вул. Незалежностi, 21, м.Прилуки, Чернiгiвська область, 17502

     2. Начальнику вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв Шавлаку О.В.:

     2.1. Забезпечити направлення паперової копiї даного наказу зазначеному пiдприємству, а електронної копiї наказу до Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї, регiональним митницям, митницям.

     2.2. Внести вимоги наказу до програмно-iнформацiйного комплексу "Реєстр пiдприємств, якi працюють по спрощеному порядку" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     3. Начальник у вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Кузьмiнiй Н.М. довести наказ до вiдома структурних пiдроздiлiв митницi згiдно з розрахунком розсилки.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно розподiлу обов'язкiв.

     Загальний контроль залишаю за собою.

В.о. начальника митницi Д.В.Пудрик