ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Житомир

21.04.2011 р. N 243


Про виключення ЗАТ Виробничо-Комерцiйна Фiрма "ЛЕСЯ" з "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок митного контролю та митного оформлення

     На виконання другого абзацу пункту 13 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736 та у зв'язку з визнанням винним у порушеннi митних правил декларанта ЗАТ Виробничо-Комерцiйна Фiрма "ЛЕСЯ" (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська,3а), наказую:

     1. Вважати таким, що втратив чиннiсть пункт 1 наказу Житомирської митницi вiд 09.03.2010 N 108 "Про внесення пiдприємств-резидентiв до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України" в частинi включення ЗАТ Виробничо-Комерцiйна Фiрма "ЛЕСЯ" (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 3а, код ЄДРПОУ 00309097) до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України.

     Начальнику вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв:

     2.1. Забезпечити направлення паперової копiї даного наказу до ЗАТ Виробничо-Комерцiйна Фiрма "ЛЕСЯ", а електронної копiї наказу до Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв, Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї, митних органiв.

     2.2. Внести вiдповiдну iнформацiю до Реєстру в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України.

     3. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Житомирської митницi вiд 18.03.2011 N 158 "Про призупинення дiї наказу Житомирської митницi вiд 09.03.2010 N 108 щодо включення ЗАТ Виробничо-Комерцiйна Фiрма "ЛЕСЯ" до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок митного контролю та митного оформлення".

     4. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення довести наказ до вiдома структурних пiдроздiлiв митницi згiдно з розрахунком розсилки.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника Житомирської митницi згiдно розподiлу обов'язкiв.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник митницi М.М. Тимошенко