ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Житомир

26.04.2011 р. N 249


Про виключення ДП "Олевське лiсове господарство" з Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок митного контролю та митного оформлення

     У зв'язку зi зверненням ДП "Олевське лiсове господарство" (код ЄДРПОУ 00991901, адреса: 11001, вул. Пушкiна, 18, м.Олевськ, Житомирська область) щодо звiльнення з посади директора та на виконання вимог пункту 15 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736, наказую:

     1. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Житомирської митницi вiд 31.03.2010 N 160 "Про внесення пiдприємства-резидента до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України".

     2. Начальнику вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв:

     2.1. Забезпечити направлення паперової копiї даного наказу до ДП "Олевське лiсове господарство", а електронної копiї наказу до Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї, митних органiв.

     2.2. Внести вiдповiдну iнформацiю до Реєстру в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України.

     3. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення довести наказ до вiдома структурних пiдроздiлiв митницi згiдно з розрахунком розсилки.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника Житомирської митницi згiдно розподiлу обов'язкiв.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Т.в.о.начальника митницi В.А.Щербань