ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРIЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Запорiжжя

29.04.2011 N 309


Про виключення пiдприємства ВАТ "Завод напiвпровiдникiв" iз Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України

     На виконання пункту 15 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736, та на пiдставi заяви ПрАТ "Завод напiвпровiдникiв" вiд 27.04.11 N 247 про змiну найменування пiдприємства, наказую:

     1. Виключити Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод напiвпровiдникiв" 69600, м. Запорiжжя, вул. Теплична, 16 (код ЄДРПОУ 31792555) iз "зеленого списку" Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далi - Реєстр).

     2. Вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв забезпечити:

     2.1. Надсилання електронної копiї цього наказу засобами електронного зв'язку до Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї, митним органам та паперової копiї даного наказу зазначеному пiдприємству.

     2.2. Внесення вiдповiдної iнформацiї до програмно-iнформацiйного комплексу Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України "Реєстр пiдприємств, якi працюють у спрощеному порядку".

     3. Заступнику начальника митницi - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, начальникам вiддiлiв митного оформлення та митних постiв, вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв забезпечити доведення цього наказу до вiдома пiдпорядкованого особового складу.

     4. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Запорiзької митницi вiд 25.12.09 N 604 "Про внесення пiдприємства ВАТ "Завод напiвпровiдникiв" до "зеленого списку" Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України".

     5. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Ланда О.В. забезпечити доведення цього наказу до заступникiв начальника митницi, керiвникiв структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Запорiзької митницi Д.М.Афанасiадi