МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 27 квiтня 2010 року N 211


Про скасування наказу Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 27.10.2009 N 759

     Вiдповiдно до норм чинного законодавства наказую:

     1. Скасувати наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 27.10.2009 N 759 "Про делегування деяких повноважень, якi входять до компетенцiї Мiнiстерства аграрної полiтики України, та затвердження Плану заходiв щодо виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2009 року N 808 "Деякi питання проведення апробацiї (випробування) та реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин".

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. першого заступника Мiнiстра Мельника С. I.

Мiнiстр М. В. Присяжнюк