КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 грудня 2010 р. N 1198


Про внесення змiни до пункту 3 Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до пункту 3 Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2004 р. N 1730 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3363), виклавши його у такiй редакцiї:

     "3. План перевiрок складається митними органами на кожний квартал виходячи з результатiв аналiзу iмпортно-експортних операцiй, що здiйснюються пiдприємствами.

     У разi планування органами державної податкової служби та митними органами у звiтному перiодi проведення перевiрки одного i того самого платника податкiв така перевiрка проводиться зазначеними органами одночасно.".

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27