ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.01.11 N 11/3-10.18/717-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


У доповнення до листа ДМСУ вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП

     У зв'язку iз прийняттям Закону України вiд 02.12.2010 N 2756-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України", яким внесено змiни до статтi 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" позицiю 67 (документ: лiцензiя на право оптової торгiвлi тютюновими виробами) Перелiку документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, виключено.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник