ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.02.11 N 11/6-10.18/2475-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


У доповнення до листа ДМСУ вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП

     У зв'язку iз закiнченням строку дiї Угоди мiж Мiнiстерством економiки України та Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi Росiйської Федерацiї про регулювання поставок пруткiв для армування залiзобетонних конструкцiй походженням з України на митну територiю Росiйської Федерацiї вiд 13.08.2007 позицiю 27 (документ: лiцензiя на експорт пруткiв для армування залiзобетонних конструкцiй походженням з України у Росiйську Федерацiю) Перелiку документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, виключено.

Заступник Голови Служби I.В.Тимофєєв