ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.04.11 N 11.1/7-12.3/5827-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


У доповнення до листа ДМСУ вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП

     Вiдповiдно до листа Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 31.01.2011 N 2135/26/10-11 (додається) позицiю 24 (документ: дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкат на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES) Перелiку документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, виключено.

     Код 5503 зазначеного документу згiдно наказу Держмитслужби вiд 23.03.2011 N 231 iз роздiлу 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що видаються державними органами України" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.02.2011 N 107, виключено.

     Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту, член колегiї Держмитслужби С.М.Сьомка