ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.06.2011 р. N 11.1/2-16/9048-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальнику Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики
Пашку П.В.


У доповнення до листа ДМСУ вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП

     У зв'язку iз прийняттям Кабiнетом Мiнiстрiв України постанови вiд 11.04.2011 N 420 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 2010 р. N 1183" позицiю 66 (документ: лист-роз'яснення уповноваженого органу, що товар не пiдлягає лiцензуванню) Перелiку документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, виключено.

     Код 5231 зазначеного документу згiдно наказу Держмитслужби вiд 10.06.2011 N 488 iз роздiлу 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що видаються державними органами України" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.02.2011 N 107, виключено.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський