ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.01.2012 р. N 11.1/1.2-16.3/69-ЕП

 

Начальнику Київської регiональної митницi, начальникам митниць
Департамент митних iнформацiйних технологiй та статистики


У доповнення до листа ДМСУ вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП

     У зв'язку iз прийняттям Кабiнетом Мiнiстрiв України постанови вiд 26.12.2011 N 1360 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2012 рiк" Перелiк документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, надiсланого до митних органiв листом вiд 27.12.2010 N 11/3-10.18/16990-ЕП, доповнити новим рядком такого змiсту:

69 Висновок про вiдсутнiсть озоноруйнiвних речовин у товарах + - + + - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про застосування режиму лiцензування експорту (iмпорту) товарiв
 
Т.в.о. Голови Служби
О.М.Дороховський