МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ СПРАВИ

19.06.2013 N 99-24/1-03/1929

 

Митницi Мiндоходiв


Щодо надання iнформацiї

     Результати вивчення адресованих митницям подань органiв прокуратури України про усунення порушень вимог законодавства України свiдчать про необхiднiсть вжиття додаткових заходiв для покращення органiзацiї взаємодiї з органами державної виконавчої служби з метою належного та своєчасного виконання постанов у справах про порушення митних правил.

     Статтею 12 Закону України "Про виконавче провадження" (далi - Закон) визначено права i обов'язки сторiн та iнших учасникiв виконавчого провадження.

     Частиною 5 вказаної статтi установлено, що сторони зобов'язанi протягом трьох робочих днiв письмово повiдомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження.

     Перелiк цих обставини визначено статтею 37 Закону. Зокрема, п. 5 ч. 1 ст. 37 однiєю з пiдстав для обов'язкового зупинення виконавчого провадження є прийняття судом до розгляду скарги на постанову органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення.

     Таким чином, митниця, пiсля отримання ухвали суду (суддi) про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi за адмiнiстративним позовом на постанову митницi чи суду у справi про порушення митних правил, зобов'язана у триденний строк письмово повiдомити державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження.

     З метою покращення органiзацiї взаємодiї з органами державної виконавчої служби, наголошуємо на необхiдностi обов'язкового дотримання митницями вимог Закону України "Про виконавче провадження".

Директор Департаменту О.М.Дороховський