КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 червня 2013 р. N 423


Про внесення змiн до пункту 25 перелiку органiв лiцензування i визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 404

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до пункту 25 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2011 р., N 57, ст. 2290), замiнивши у графi "Орган лiцензування" слово "Мiнсоцполiтики" словами "Державна служба зайнятостi".

     2. Мiнiстерству фiнансiв передбачати пiд час пiдготовки проекту закону про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" та проекту закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк кошти, що спрямовуються Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття, для проведення витрат, пов'язаних iз здiйсненням Державною службою зайнятостi лiцензування дiяльностi з посередництва у працевлаштуваннi на роботу за кордоном та контролю за додержанням суб'єктами господарювання вiдповiдних лiцензiйних умов.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 404 "Про платну адмiнiстративну послугу, яка надається Мiнiстерством соцiальної полiтики, та розмiр плати за її надання" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 28, ст. 1188).

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 26