МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ СПРАВИ

20.06.2013 N 99-24/1-02-07/2023

 

Керiвникам митниць
Координацiйно-монiторинговий департамент
Департамент розвитку IT, електронних сервiсiв та облiку платникiв


     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 24.05.2013 N АД-293/2013/4423-06 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї" (далi - Рiшення), повiдомлення про яке опублiковано в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 29.05.2013 за N 94.

     Рiшення набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього.

     Для експортера-виробника ТОВ "Острiв Джус", що розташовано за адресою: Росiйська Федерацiя, 432026, Ульянiвська обл., м. Ульянiвськ, вул. Жовтнева, буд. 22 Д, зазначеним Рiшенням Комiсiї припинено антидемпiнгове розслiдування без застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Даним Рiшенням, строком на п'ять рокiв, застосовано остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: скляна тара медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї, що виробляється зi скла марок ОС та ОС-1 свiтлозахисного з рiвномiрним забарвленням та класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 та 7010 90 79 00 шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита, розмiр ставки якого становить для:

     - експортера-виробника ВАТ "Березицький скляний завод", що розташовано за адресою: Росiйська Федерацiя, 249730, Калузька область, Козельський р-н, с. Березицький скляний завод, вул. Куйбишева, 1, - 13,08 %;

     - iнших експортерiв - 27,99 %.

     Пунктом 3.9. Рiшення встановлено, що iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою у розмiрi 27,99 %, визначеною як для "iнших експортерiв".

     Частиною 3 пункту 4.3 Рiшення встановлено, що справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України листом вiд 10.06.2013 N 4421-07/19986-06 повiдомило, що скло марок ОС та ОС-1 свiтлозахисне з рiвномiрним забарвленням це оранжеве тарне скло, вiдповiдно до ГОСТ 19808-86 "Скло медичне. Марки" (зi змiнами вiд 01.02.1999).

     Додаток: рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 24.05.2013 N АД-293/2013/4423-06 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї" на 3 арк.

Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський