МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

вiд 20.06.2013 р. N 72/14-612/1-1986

 

Мiнiстерству юстицiї України
Копiя: Апарату Верховної Ради України
Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України
Мiнiстерству iнфраструктури України
Посольству України в Марокко


Щодо набрання чинностi мiжнародним договором

     Повiдомляємо, що Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Марокко про морське торговельне судноплавство, вчинена 7 грудня 2009 року у м. Рабат, ратифiкована Законом України N 4513-VI вiд 14 березня 2012 року, набере чинностi 20 червня 2013 року.

     Угода укладена на невизначений термiн.

     З метою включення до Єдиного реєстру нормативно-правових актiв України та офiцiйного опублiкування у додатку надсилаємо офiцiйно засвiдчений текст згаданого мiжнародного договору українською мовою (на адресу Мiн'юсту).

     Додаток: згадане, на 7 арк.

Т. в. о. директора Договiрно-правового департаменту Л. А. Герасько