МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ СПРАВИ

01.07.2013 N 99-24/2-02-08/2237

 

Керiвникам митниць


Щодо перелiку товарiв, якi ввозяться ДП "АСЗ N 2" AT "AK "Богдан Моторс" у 2013 роцi

     На виконання вимог п. 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2005 N 1031 "Про затвердження Порядку визначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв" (зi змiнами та доповненнями) надсилаємо для керiвництва у роботi затверджений "Перелiк товарiв, що ввозяться ДП "Автоскладальний завод N 2" AT "Автомобiльна Компанiя "Богдан Моторс" у 2013 роцi для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв, класифiкованих згiдно з УКТЗЕД за товарними позицiями 8703, 8704" (Доповнення 1), надiсланий Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (лист вiд 17.06.2013 N 3822-07/21334-06).

     Додаток: зазначене по тексту в електронному виглядi.

Заступник директора Департаменту митної справи А.Є.Гутник