МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

вiд 20.06.2013 N 4122-17/21898-06

 

Мiнiстерство доходiв i зборiв України
Департамент податкового та митного аудиту
Департамент митної справи
Нацiональний банк України
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi АР Крим, структурнi пiдроздiли обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй


     Вiдповiдно до п. 4.10 Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, надсилаємо накази Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 14.06.2013 NN 659 - 671, 674 - 678.

     Просимо проiнформувати всi пункти митного контролю та уповноваженi банки.

     Додаток: накази вiд 14.06.2013 NN 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 678 на 23 арк.

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. О. Петровський