МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2013 р. N 229


Про включення центральної сортувальної станцiї до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй

     Вiдповiдно до роздiлу II Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 03.09.2007 N 728, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2007 за N 1081/14348 (зi змiнами), з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу, удосконалення форм i методiв митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях експрес-перевiзником, наказую:

     1. Включити центральну сортувальну станцiю товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Файр Експрес Схiд" (код за ЄДРПОУ 38472000), розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Воїнська, буд. 37-а, до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй.

     2. Департаменту митної справи (Дороховський О.М.) забезпечити внесення до програмно-iнформацiйного комплексу "Реєстр центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв iнформацiї, зазначеної в пунктi 1 цього наказу.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Дериволкова С.Д.

Мiнiстр О.В. Клименко